“Op deze telefoon kan je gewoon vrij praten”

Onlangs eiste justitie levenslang tegen de 33-jarige Quincy S. (inmiddels veroordeeld tot 25 jaar cel) voor het doodschieten van de onschuldige Youssef El Kahtaoui en het voorbereiden van een liquidatie in Almere. Opnieuw speelde PGP-bewijs een belangrijke rol.

Deze Quincy S. zou door Omar Lkhorf zijn aangestuurd om Samir Z., beter bekend als “Taba”, te liquideren. Uit PGP-gesprekken bleek dat Quincy S. aan Omar Lkhorf vroeg wat er gedaan moest worden. “ff een sukkeltje vegen”, reageerde Omar Lkhorf.

Opnieuw ziet het Openbaar Ministerie bewijs in gekraakte PGP-telefoons van Ennetcom. Criminelen dachten lange tijd veilig te kunnen communiceren via versleutelde PGP-toestellen van Ennetcom. Er werd daarom openlijk gesproken over zware delicten, waardoor justitie nu grote zaken kan oplossen.

Omar Lkhorf
Hoe groot het vertrouwen was in de versleutelde Blackberry toestellen blijkt uit de volgende pijnlijke PGP-berichten, afkomstig uit de in beslag genomen server van Ennetcom. Omar Lkhorf bespreekt een liquidatie en benadrukt bij degene die hij aanstuurt dat “er vrij gepraat kan worden”

Opnieuw raakt Omar Lkhorf gefrustreerd dat degene die hij aanstuurt het nogal vaag houdt en niet vrij genoeg durft te praten. Omar Lkhorf herhaalt. “Je kan vrij praten”

Het blind vertrouwen van PGP-toestellen zal Omar Lkhorf zeer waarschijnlijk een levenslange celstraf opleveren. Bronnen die Primecrime deze twee citaten hebben opgestuurd, melden aan Primecrime dat Omar Lkhorf geen besef leek te hebben waar hij mee bezig was geweest.

Niet alleen wordt er zo eenvoudig over mensenlevens gesproken (“ff een sukkel vegen”), maar Omar Lkhorf lijkt er ook “op te kicken” om moordopdrachten te geven.

De teller loopt op

Tot op heden is Omar Lkhorf “slechts” aangeklaagd voor zijn rol als opdrachtgever bij de liquidatie van Eaneas Lomp in Krommenie in 2015, de liquidatie van Chahid Yakhlaf in Kerkdriel eind 2015 en een liquidatiepoging in Amsterdam in 2016.

Bronnen melden aan Primecrime dat de teller nog flink zal oplopen. Omar Lkhorf sprak zo eenvoudig over mensenlevens en hield er nooit rekening mee dat zijn berichten gekraakt zouden worden. Zo zouden er nog meerdere moordopdrachten zijn gegeven waar Omar Lkhorf nog niet eens voor is aangeklaagd, terwijl de opdrachtgever volgens justitie ook in deze zaken Omar Lkhorf moet zijn geweest.

Onlangs bleek ook al dat Omar Lkhorf Quincy S. aanstuurde. Opnieuw een zaak waarvoor Omar Lkhorf nog niet is aangeklaagd, maar door justitie wel als opdrachtgever wordt gezien. Ook in de “Knokkestraat” zaak ziet justitie Omar Lkhorf als opdrachtgever, maar ook daar is hij nog niet voor aangeklaagd. Ook stuurde Omar Lkhorf aan om rapper “JayJay” te lqiuideren. Ook voor deze zaak is Omar Lkhorf nog niet aangeklaagd.

“Genoeg prooien”
Bovendien zijn er vele andere minder bekende moordopdrachten die Omar Lkhorf zou hebben gegeven. Die moordopdrachten zijn onbekend gebleven, omdat het plegen van die moorden niet is geslaagd. Wanneer een liquidatie mislukt of niet vlot verloopt gaat de focus van het ene doelwit naar het andere doelwit. En opnieuw loopt de teller van moordopdrachten verder op.

Bronnen melden aan Primecrime dat er tal van Ennetcom-berichten zijn met vergelijkbare teksten als: “Die is gespot, maak je gereed”, “pak eerst die negers”, “we pakken ze 1 voor 1 beter”, “beide moeten we hebben, maar die met die baard is de belangrijkste”, “we gaan nu op die aap focussen”, “In … is iemand gezien die ik moet hebben”, “hem moet ik hebben, maak er werk van”, “laat hem maar even, genoeg andere prooien”, “je moet ff een sukkel vegen”, “oke dan gaan we nu die proberen” etc..

En opnieuw loopt de teller op. De lijst met het aantal gegeven moordopdrachten loopt alsmaar op. Het is de vraag of Omar Lkhorf überhaupt wist waar hij mee bezig was en of hij echt dacht hiermee weg te kunnen komen. Justitie zou Omar Lkhorf met gemak voor meer dan 10 moordopdrachten kunnen aanklagen. Dat zal ongetwijfeld nog gebeuren.

Hoe heeft dit zo ver kunnen komen?
De vraag is hoe het zo ver heeft kunnen komen dat iemand meer dan 10 moordopdrachten geeft en er samen met zijn uitvoerders zo makkelijk over leek te denken. Bronnen melden aan Primecrime dat de moord op topcrimineel Gwenette Martha een grote rol heeft gespeeld in deze ontwikkeling.

Martha werd op 22 mei 2014 met veel kogels doodgeschoten na een interne machtsstrijd, een machtsstrijd die los staat van de onderwereldvete en waar het kamp Benaouf en Houssine A. niets mee te maken heeft gehad. Voor veel buitenstaanders en in lagere kringen in het milieu, was het destijds onbekend dat er een interne machtsstrijd gaande was binnen het kamp Martha.

Het gevolg hiervan is dat na de dood van Martha veel mensen er automatisch van uit zijn gegaan dat Martha door zijn in de media bekende rivaal Benaouf is uitgeschakeld. Benaouf werd in de cel gezien als de sterke man die Martha heeft uitgeschakeld en kon vanwege die status jongens in de cel recruteren. Wat veel buitenstaanders niet wisten, was dat het kamp Benaouf en Houssine totaal geen aandeel heeft gehad in het uitschakelen van Martha.

Toch kregen Houssine’s neefjes, Omar Lkhorf en Hamid (bijgenaamd “Bugs”, “Bla”), de opdracht om te verspreiden dat hun groep topcrimineel Martha heeft uitgeschakeld en dus aan de winnende hand zou zijn. Het plan was om hiermee de angst van jonge jongens weg te nemen zodat die ingeschakeld kunnen worden. De jonge jongens kregen ook te horen dat zij veel geld kunnen verdienen.

De jongens moesten denken dat als zij wat voor Houssine doen, zij een heel netwerk achter zich hebben mocht er iets mis gaan. De jonge veelal onervaren jongens kennen de verhoudingen in het milieu niet en wisten niet dat het plegen van een liquidatie voor Houssine synoniem is aan zelfmoord.

Wat de jongens ook niet wisten is dat Houssine in die fase wanhopig op zoek was naar jongens die hij zonder of voor weinig geld kon inschakelen, omdat professionele huurmoordenaars voor hem onbetaalbaar waren.

Sindsdien waren er meerdere jonge jongens, met name uit de Oostelijke Eilanden van Amsterdam, een aantal zwakbegaafd, bereid om een liquidatie te plegen. Hen werd wijsgemaakt dat zij nu bij een sterke groep mogen horen, die zelfs topcrimineel Gwenette Martha heeft kunnen uitschakelen. Ook werd hen veel geld beloofd.

De onervaren Omar Lkhorf
Omar Lkhorf, die geen geschiedenis heeft in het criminele milieu, kreeg daardoor plotseling de mogelijkheid om vanuit zijn schuiladres in Marokko personen die naar hem opkeken vanwege Martha’s dood, op pad te sturen om liquidaties te plegen. Omdat Omar Lkhorf onervaren was, leek alles als een spel. Een bekende beginnersfout van een crimineel.

Iemand die al eerder in de cel heeft gezeten, zou zelden zo makkelijk over zware delicten denken. Dat zou verklaren waarom Omar Lkhorf niet aan de consequenties heeft kunnen denken en zo eenvoudig over liquidaties sprak.

De jonge, soms zwakbegaafde jongens, keken na Martha’s dood op naar Omar Lkhorf. Zij werden door hem aangestuurd. Omar vertelde hen precies wat zij per liquidatie moesten doen. Wat zij niet wisten is dat degene die hen aanstuurt, zelf ook onervaren was en niet in staat was om de risico’s in te schatten.

Er werd geen moment getwijfeld aan Omars werkwijze. Omar Lkhorf en zijn groep hadden zelfs topcrimineel Gwenette Martha uitgeschakeld, dachten de jonge jongens. Het gevolg hiervan is dat de jonge jongens met een “Omar weet wel hoe het moet” gedachte te werk gingen en daardoor dachten dat alles goed uitgestippeld was. Met die gedachte gingen zij aan de slag.

Eigen auto’s gebruiken, “je kan gewoon vrij praten”, onderweg bij een tankstation pinnen met een eigen bankpas (het gebeurde echt), privé-telefoons mee etc. Allemaal geen probleem, want “Omar weet wat hoe het moet” dachten de uitvoerders.

Zo maakte Hicham M. zich bijvoorbeeld zorgen dat hij zijn eigen auto heeft gebruikt bij de liquidatie van Chahid Yakhlaf. De onervaren Omar Lkhorf reageerde met “is geen bewijs, maak je niet veel druk bro”.

Opnieuw lijkt de onervaren Omar Lkhorf de risico’s die de jonge jongens nemen, te bagatelliseren. Daar waar een ervaren crimineel zou benadrukken dat dit een fatale fout was geweest, reageert Omar Lkhorf met “is geen bewijs”. Zijn lakse houding en eenvoudige kijk, lijkt hij over te brengen naar de jonge jongens. Ook die beginnen alles simpel in te zien.

De jonge onervaren jongens kregen het gevoel dat dit de normale werkwijze is, want “Omar weet wel hoe het moet” dachten zij. Fout na fout werd er gemaakt, aangemoedigd door een onervaren opdrachtgever, die niet in staat was om de risico’s goed in te schatten.

Gevaar gebagatelliseerd
Ook het gevaar dat de jonge jongens zelf worden geliquideerd werd keer op keer gebagatelliseerd. Dat Houssine meerdere machtige vijanden heeft werd hen verzwegen. Hen werd verteld dat hun vijanden een paar “sukkels” zijn die geveegd moeten worden en er vooral veel te verdienen valt.

De jonge jongens kregen het gevoel dat zij overal mee wegkomen en het plegen van een liquidatie alleen maar voordelen heeft. Zij hoeven zich geen zorgen te maken voor wraak, want “niemand kent jullie”, werd hen wijsgemaakt.

Het gevolg hiervan is dat veel jonge jongens die door Omar Lkhorf werden ingeschakeld inmiddels zelf zijn geliquideerd, zijn veroordeeld of een lange celstraf riskeren. Bij een aantal komt nu pas het besef dat zij al die tijd met valse beloftes zijn misbruikt.

Voor veel is het al te laat. Er zijn al zware feiten gepleegd en zij riskeren nu hoge straffen of zijn inmiddels al veroordeeld of geliquideerd.

Een aantal jonge jongens lijken hun leven te hebben gered door afstand te hebben genomen van Houssine. Enkele leken dat ook te hebben gedaan, maar zijn later opnieuw met valse beloftes overgehaald om liquidaties voor Houssine te plegen en zijn daardoor alsnog geliquideerd door Houssine’s vijanden.

Inmiddels is het ook in het milieu bekend dat Martha niet door het kamp van Benaouf en Houssine is geliquideerd en dat er bewust werd gelogen tegen de jonge jongens zodat die zouden opkijken naar Benaouf en Houssine. Omdat Houssine liet verspreiden dat zijn groep Martha heeft uitgeschakeld, heeft Houssine ook in het milieu zijn geloofwaardigheid verloren.

Houssine wordt inmiddels in het milieu buitengesloten omdat hij verantwoordelijk wordt gehouden voor de dood van veel jonge jongens die hij met valse informatie en beloftes de dood zou hebben ingejaagd.

Hem wordt vooral kwalijk genomen dat de jonge jongens nooit de kans hebben gehad om zelf een goede inschatting te maken, omdat zij vals werden geinformeerd door Houssine (via zijn neefjes) en een heel andere werkelijkheid kregen voorgeschoteld.

Het komt wel eens voor dat jongens al op jonge leeftijd zware misdrijven plegen, maar dit leek een bewuste strategie van het kamp Houssine. Hoe jonger de jongens, hoe makkelijker die aan het lijntje kunnen worden gehouden.

Inmiddels is ook bij de jonge jongens bekend dat het grote geld niet aanwezig is en dat de gevaren werden gebagatelliseerd. De jonge jongens die nu in de cel zitten worden genoodzaakt onderhouden door familieleden, omdat zij geen steun krijgen van Houssine, degene die hun via zijn neefjes in deze ellendige situatie heeft gebracht.