Paul politie-informant

Waar het allemaal begon.

In de zomer van 2016 zitten twee mannen van de Nederlandse politie (afdeling TCI) in de Ambassade in de hoofdstad van Colombia, Bogota. Zij zitten tegenover een Nederlandse crimineel uit Amsterdam, die in de Colombiaanse hoofdstad Bogota woont.

Deze Paul heeft zoals hij zelf zegt, jarenlang gewerkt voor opsporingsdiensten en is nu gelinkt aan een drugskartel uit Medellín.

In eerste instantie vonden de twee agenten het gesprek niet waardevol genoeg om Paul als informant te gebruiken. Tot hij kwam met de bewering dat hij informatie had over cocaïnesmokkel en liquidatie van een Nederlandse drugscrimineel.

De TCI plakt er vervolgens twee volle verhoordagen aan. Op de ambassade krijgt Paul de status: “Informant”. Zoals dat gaat, wordt hij ingeschreven in een speciaal register. Deze handeling is alleen mogelijk met instemming van een officier van justitie. Deze officier van justitie heeft de taak om het project te monitoren en toezicht te houden op de TCI.

In augustus komt Paul met informatie dat hij contact heeft gehad met een corrupte douanier genaamd Gerrit G. Deze wordt verdacht van betrokkenheid bij grootschalige smokkel van cocaïne. Gerrit zou wel willen praten met Paul, onder andere over zijn medeverdachten en over andere corrupte douaniers. Ook zou er nog een geldbedrag openstaan. Daar komen we later op terug. De politie vindt het geweldig.

Paul kan naar Nederland komen en TCI kan niet wachten tot hij Gerrit G. heeft opgenomen. Echter zijn er nog een paar problemen. Paul heeft geen Nederlands paspoort en er staat nog een gevangenisstraf open voor Paul. Daar wordt niet moeilijk over gedaan. Paul krijgt een nieuw paspoort en kan vliegen naar Nederland.

Eenmaal in Nederland is er een appartement voor Paul geregeld. In de kamer staat afluisterapparatuur voor Paul gereed om mee te oefenen. Paul neem Gerrit G. vervolgens op en geeft twee tapes aan de TCI. Hij bewaart ook een kopie voor zichzelf.

De vraag is natuurlijk wat gaat hij met die andere tape doen?
Paul, zo sluw als hij is, had namelijk een dubbele agenda vanaf dag uno. Zijn Colombiaanse opdrachtgevers hebben Paul gezegd dat er nog wat bedragen openstaan van de medeverdachten van Gerrit G. Met de opnames benadert Paul de medeverdachten. Dit deed hij zonder dat de TCI dit weet. Dubbelspel zou je denken.

De tapes komen bij personen terecht waarvan de TCI het niet wou hebben. Justitie besluit aan de hand van de tapes Gerrit G. opnieuw aan te houden. Waar het OM later achter komt, is dat TCI zelf heeft meegewerkt aan die opnamen en Paul hebben ontmaskerd als dubbelspion.

Paul klopt vervolgens nog aan bij Jan-hein Kuijpers, de advocaat van Gerrit G. Die zorgt ervoor dat de rest van de wereld het verhaal krijgt te horen.

De officieren van justitie krijgen een dodelijke schaakzet als blijkt dat Paul dus echt een geheime deal met vertegenwoordigers van het Kartel had gemaakt en vervolgens het TCI daarbij “onbewust” een bijdrage aan leverde. De rechtbank hoort het verhaal vol verbijstering aan.

Crimesite heeft inzage gekregen in het dossier Doussie. Volgens de website zet de TCI (Team Criminele Inlichtingen) Paul neer als onbetrouwbaar. Paul werd door het TCI als te onbetrouwbaar neergezet: Er zou niet op een gezonde verstandshouding verder gewerkt kunnen worden.

Het frappante is dat het TCI toch er voor koos om hem vorige zomer gesprekken te laten voeren met de verdachte douanier Gerrit G. Hoogstwaarschijnlijk maakte de politie ook gebruik van zijn tips over transporten.

Nu zou het OM verantwoording moeten afleggen over de contacten met informant Paul. De TCI zou Paul hebben geholpen bij het opzetten van een afluisteroperatie van Gerrit G.

Het gegeven dat Paul als informant zo heeft kunnen dienen, roept veel verontwaardiging op. Paul zou namelijk naar eigen zeggen een vertegenwoordiger zijn van een drugskartel uit Colombia.

Diezelfde drugskartel zou miljoenen euro’s tegoed hebben bij een aantal medeverdachten van Gerrit G.. Zij zouden namelijk niet hebben betaald voor partijen cocaïne die zijn onderschept.

Het OM bepleitte eerdere zittingen nog dat er geen onderzoek nodig was in de betrouwbaarheid en waarheidsvindingen omtrent Paul als getuigen. De rechtbank denkt daar nu toch anders over.